Pambansang Balagtasan

Ang Sentro ng Wikang Filipino, Pamantasan ng Pilipinas, Lungsod ng Quezon at ang kagawaran ng Edukasyon, ay nagtatampol ng Pambansang Balagtasan sa Filipino

Ang balagtasa ay isang anyo ng debate sa pagtula. Ito ay isa sa mga pangunahing anyo ng panulaan na umuusbong at lumaganap sa mga dekada ng siglo 20.

Pampaaralang Balagtasan - huling lingo ng Setyembre 2008
Pansangay ng Balagtasan - Ikatlong lingo ng Oktubre 2008
Rehiyong Balagtasan - Ikalawang lingo ng Nobyembre
Pambansang Balagtasan Disyermbre 10 2008

Mga detalye ay makukuha sa teleponong ito 9244747 6327746 - Evangeline Calinisan

0 Komento ng Ulirang Guro: