Baloon Technology

Last summer season, the U.S. military awarded a US Company the amount of $517-million agreement for a Long Endurance Multi-Intelligence Vehicle (LEMV). The 300-foot-long airplane gets about 40 percent of its lift from its hull’s aerodynamic form. It can easily stay aloft for three weeks at a period running surveillance.


Posted on Technology


1 Komento ng Ulirang Guro:

Guro ang pundasyon ng lahat bakit hindi sila bigyan ng magandang bebepisyo at sweldo ng mas maging matibay ang pundasyon itinatayo?