DepEd Public School Family Day and Games

Ball Relay

Moon Walk

Baloon Race


Children Tribute

Blind Race


1 Komento ng Ulirang Guro:

baguhin na sana ang pagrank ng teacher ibatay n lang dapat sa length of service para makaiwas sa palakasan.