DepEd Advisory no.5 s 2009 - NCR Quiz Bee

DepEd Advisory no.5 s 2009

1st NCR-Wide Quiz Bee

The UP Kasaysayan katipunan ng Mananalaysay ng Bayan, promote its 1st NCR wide Quiz Bee with the theme Bakbakan 2009: Pahusayan sa Kultura at Kasaysayan. This activity sahll include both pulich and private secondary schols in the NCR Region on Feb 16, 2009 at Palma Hall rm. 400 COllege of Social Sciences and Philosophy, UP Diliman.

----------------------------
Add to Google

0 Komento ng Ulirang Guro: