List of Private School with Permit to Operate needed for Posting

DepEd Order 51
Series of 2009

Posting of List of Private Schools with Permit to Operate Recognition or Accreditation in Conspicuous Places


All regional Directors
School Division Superintendents
Head of Private Schools

1. Pursuant to DepED Order No 34 S 2007 and 30 s 2008, this office requires all regional offices to submit list of names and addresses of private schools with permit to operation, recognition or accreditation within their respective area of responsibility to the office of the Undersecretary for Regional Operations at telefax no 02 -631-5492 on or before May 29, 2009.

2. The DepEd offices are encourage to advise to the parents to check whether the private schools where they intend to enroll their children is duly permitted or recognized by the Department of Education - DepED.

3. Pupils or student who finished an a grade level from school without permit are required to take Philippine Validating Test - PVT prior to admission to validate the acquired learning gains.

For more details..


Related post.
Board Examination Results
Qualifying Examination for Principals

----------------------------
Add to Google

6 Komento ng Ulirang Guro:

congrats to deped teacher for getting google pr4. cheers

magandang araw po. Please check the scenario below:

Sa isang school, mayroon pong isang teacher na tagapangasiwa ng canteen sa loob ng halos 13 years, si Mrs. Kapamilya.

Ngayon, napalitan po ang principal sa school na iyon. Ang bagong principal na ito ay nag-assign ng isang bagong teacher para palitan si Mrs. Kapamilya.

Ang napili ng principal ay si Mrs. Kapuso dahil sa pagiging mahinahon, honest at trustworthy nito. (Ayon iyon sa survey na ginawa niya sa mga co-teachers nito.)

Hindi matanggap ni Mrs. Kapamilya na siya ay mapapalitan na. ililipat siya sa E.P.P. Lagi itong nagmamatigas at tinatakot si Mrs. Kapuso. Sinasabi niya na "hindi sya aalis sa canteen dahil wala siyang ginagawang masama."

sa kabilang banda, si Mrs. Kapuso ay hindi naman nag-apply doon kundi sya ay pinili ng pricipal.

Si Mrs. Kapamilya naman, ayon sa survey ng principal ay maraming ginagawang kakaiba sa pera at gamit ng canteen.

Ang tanong ko po:
1. Nasa kapangyarihan po ba ang principal na gawin iyon?
2. Tama ba ang ginagawa ni Mrs. Kapamilya?
3. Ano po naman ang masasabi niyo kay Mrs. Kapuso?

is the canteen operated by school cooperative? Who manage the school canteen

I hope they post the list online so we can check it easily.

Hawaiian Cruise,Online Scoop,Mine, All Mine

the canteen is operated by the school cooperative.

nagmamatigas pa rin hanggang ngayon si Mrs. Kapamilya. Ayaw niyang isurender ang susi ng canteen dahil "hindi naman daw siya aalis!"

paano po kaya iyon?

may i know the requirements set by deped in putting up a private school?